Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Σταυρόπουλος Γεώργιος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 324.084,35 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Σταυρόπουλος Γεώργιος Καθηγητής 0