Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Ιατρικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παλληκαράκης Νικόλαος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Bliznakova Kristina
Προϋπολογισμός 77.308,39 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Bliznakova Kristina Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Βιοϊατρική Τεχνολογία 30
Buliev Ivan Νέα Ερευνήτρια Βιοϊατρική Τεχνολογία 18
Horrocks Julie Βιοϊατρική Τεχνολογία 30
Ivanova Tatiana Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Βιοϊατρική Τεχνολογία 30
Δημόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοϊατρική Τεχνολογία 46
Κατασκευή θηκών Ερευνητική ομάδα 0
Κολίτση Ζωή Βιοϊατρική Τεχνολογία 30
Μεσσάρης Γεράσιμος Έμπειρη Ερευνήτρια Βιοϊατρική Τεχνολογία 30
Μετρήσεις Ερευνητική ομάδα ΠΓΝ Πάτρας 0
Παλληκαράκης Νικόλαος Καθηγητής Βιοϊατρική Τεχνολογία 46
Πειράματα Ερευνητική ομάδα Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 0
Πειράματα Ερευνητική ομάδα St Bartholomew’s Hospital, London, UK 0
Πειράματα Ερευνητική ομάδα 0