Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Καθαρισμός και χαρακτηρισμός της RNase P από μιτοχόνδρια του μυξομύκητα Dictiostelium discoideum και κλωνοποίηση γονιδίων που κωδικοποιούν υπομονάδες του ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου της


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Ιατρικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δραΐνας Διονύσιος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τέκος Απόστολος
Προϋπολογισμός 39.911,06 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Αλετράς Αλέξιος Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημεία 12
Βουρεκάς Αναστάσιος Υποψήφιος Διδάκτορας Βιοχημεία 18
Δραΐνας Διονύσιος Καθηγητής Βιοχημεία 46
Καλαβριζιώτη Δήμητρα Υποψήφια Διδάκτορας Βιοχημεία 18
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής 12
Τέκος Απόστολος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Βιοχημεία 46