Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Κεντρικοί ρυθμιστές της κυτταρικής διαίρεσης στη μοριακή παθογένεια του καρκίνου


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Ιατρικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ταραβήρας Σταύρος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Παπαχρήστου Διονύσιος
Προϋπολογισμός 94.912,33 €
Διάρκεια Έργου 34 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2006Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Nishitani Hideo Καθηγητής Department of Molecular Biology, Graduate School of Medical Science, Kyushu University, Fukuoka, 812-8582, Japan. 22
SY Song Καθηγητής Mitsubishi Kagaku Institute of Life Sciences, Minamioya 11, Machida, Tokyo 194-8511, Japan 22
Βαράκης Ιωάννης Μέλος ΔΕΠ Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22
Καραμήτρος Δημήτριος Προπτυχιακός Φοιτητής Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22
Καρατζέλης Νικόλαος Προπτυχιακός Φοιτητής Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22
Κιούσσης Δημήτριος Επιστημονική Υπεύθυνη NIMR, UK 22
Λυγερού Ζωή Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22
Μπράβου Βασιλική Προπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22
Παπαδάκη Ελένη Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22
Παπαχρήστου Διονύσιος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22
Πάχνης Βασίλειος Καθηγητής NIMR, UK 22
ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταπτυχιακός Φοιτητής Μαθηματικά 56
Σταθοπούλου Αθανασία Προπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22
Ταραβήρας Σταύρος Μέλος ΔΕΠ Μοριακή παθογένεια του καρκίνου 22