Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Γεννήτριες Εξισώσεις Ολοκληρώσιμων Συστημάτων και Αναγωγές τους


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Μαθηματικών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τσουμπελής Δημήτριος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 61.338,54 €
Διάρκεια Έργου 42 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/08/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Τσουμπελής Δημήτριος Καθηγητής Εφασμοσμένη Ανάλυση - Μαθηματική Φυσική 30