Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Μηχανικών H\Y και Πληροφορικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τσακαλίδης Αθανάσιος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Λαγογιάννης Γιώργος
Προϋπολογισμός 57.513,38 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Ζαρολιάγκης Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής 12
Θεοδωρίδης Βαγγέλης Ερευνήτρια Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 46
Θεοδωρόπουλος Κων/νος Ερευνήτρια Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 46
Καπόρης Αλέξιος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 12
Κοσμαδάκης Σταύρος Μέλος ΔΕΠ Ταυτόχρονοι Αλγόριθμοι 46
Λαγογιάννης Γιώργος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 24
Μακρής Χρήστος Μέλος ΔΕΠ Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 46
Παναγής Γιάννης Ερευνήτρια Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 46
Σιούτας Σπύρος Ερευνήτρια Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 46
Συρμακέσης Σπύρος Ερευνήτρια Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 22
Τσακαλίδης Αθανάσιος Μέλος ΔΕΠ Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 46
Τσακνάκης Γιάννης Ερευνήτρια Διαχρονικές, Χωρικές κ’ Χωροχρονικές Δομές Δεδομένων 46
Τσίχλας Κων/νος Έμπειρη Ερευνήτρια 12