Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού και ελέγχου της ορθής λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας δεδομένων για υλοποίηση σε τεχνολογίες πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Μηχανικών H\Y και Πληροφορικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Νικολός Δ.Γ.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Μπακάλης Δημήτρης
Προϋπολογισμός 57.106,06 €
Διάρκεια Έργου 35 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2004
Λήξη Έργου 31/07/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
VLSI Systems Design Group (Δ. Σούντρης) Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκ. Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών 0
Βέργος Χαρίδημος Μέλος ΔΕΠ Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 0
Γαλανόπουλος Κ. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 8
Γίδαρος Σ. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 4
Γκέκας Γ. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 0
Δημητρακόπουλος Γιώργος Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 8
Διακογιάννης Α. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 6
Ευσταθίου Κων/νος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής 0
Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης Μέλος ΔΕΠ Τμήμα Πληροφορικής 0
Κάγγαρηs Δημήτρης Αναπληρωτής Καθηγητής Dept. of Elec. and Comp, Eng., Southern Illinois Un., Carbondalle, USA 0
Καλλίγερος Μ. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 1
Καρποδίνης Π. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 0
Κασερίδης Δ. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 0
Λαουδιάς Χ. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 0
Μαυρακάκης Ι. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 6
Μαυροκεφαλίδης Χ. Ερευνήτρια Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 4
Μπακάλης Δημήτρης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής - Τμήμα Φυσικής 0
Νικολός Δ.Γ. Μέλος ΔΕΠ Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 3
Ομάδα Καθηγητών Σ. Τραγούδα, Δ. Κάγγαρη και Θ. Χανιωτάκη Ερευνητική ομάδα Dept. of Electrical and Computer Eng., Southern Illinois 0
Ομάδα Σχεδίασης VLSI Κυκλωμάτων (Α. Αραπογιάννη) Ερευνητική ομάδα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 0
Στούμπου Ν. Τμήμα Μηχ. H/Y & Πληροφορικής 3