Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Δίκτυα Αισθητήρων και Ομοτίμων (ΔΑΙΜΩΝ)


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Μηχανικών H\Y και Πληροφορικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τριανταφύλλου Παναγιώτης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Χατζηγιαννάκης Ιωάννης
Προϋπολογισμός 63.571,44 €
Διάρκεια Έργου 40 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Αικατερινίδης Ιωάννης Υποψήφιος Διδάκτορας Ανάπτυξη συστημάτων Δημοσιεύσεων/Συνδρομών σε δίκτυα ομοτίμων 40
Νικολετσέας Σωτήρης Μέλος ΔΕΠ Εφαρμογές Αλγοριθμικών και Πιθανοτικών Τεχνικών σε προβλήματα διάδοσης πληροφορίας σε δίκτυα «έξυπνης σκόνης» και σε προβλήματα δρομολόγησης (routing) σε ad-hoc κινητά δίκτυα. 40
Σπυράκης Παύλος Καθηγητής Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων και αλγόριθμοι για σύγχρονα και εναλλακτικά δίκτυα (ad hoc, smart dust). 40
Τριανταφύλλου Παναγιώτης Επιστημονική Υπεύθυνη Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού και Διαχείρισης Πληροφορίας 40
Χατζηγιαννάκης Ιωάννης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κατανεμημένος Υπολογισμός, Αδόμητα Κινητά Δίκτυα, Κατανεμημένα Συστήματα Δικτύων Αισθητήρων 40