Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις Βελτιστοποίησης Δικτύων Ευρείας Κλίμακας


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Μηχανικών H\Y και Πληροφορικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ζαρολιάγκης Χρήστος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 57.417,68 €
Διάρκεια Έργου 40 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Banat I. M. Καθηγητής 2
Dooley J.S.G. Μέλος ΔΕΠ 2
Marchant Roger Καθηγητής 2
Nigam P. Μέλος ΔΕΠ 2
ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Καθηγητής ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 40
Δροσινός Ε. Μέλος ΔΕΠ 6
Ζαρολιάγκης Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 40
ΗΛΙΑΣ Α. Νέα Ερευνήτρια ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 28
ΚΟΛΛΙΑΣ Γ. Νέα Ερευνήτρια ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 40
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. Έμπειρη Ερευνήτρια ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 40
ΜΠΕΚΑΣ Κ. Έμπειρη Ερευνήτρια ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 40
Νυχάς Γ.Ι.Ε. Καθηγητής 6
Πανάς Π. Ερευνήτρια 2
ΠΑΝΤΖΙΟΥ Γ. Καθηγήτρια ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 40
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 12
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ Γ. Νέα Ερευνήτρια ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 24
Τσίχλας Κων/νος Έμπειρη Ερευνήτρια ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 28
ΦΩΤΑΚΗΣ Δ. Επίκουρος Καθηγητής ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 40
Χωριανόπουλος Ν. Μεταπτυχιακός Φοιτητής 6