Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΔιεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)... Πρόγραμμα

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πολυδωρίδης Νικόλαος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 549.545,58 €
Διάρκεια Έργου 40 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/12/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Πολυδωρίδης Νικόλαος Καθηγητής 0