Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΔιεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)... Πρόγραμμα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βερναρδάκης Νικόλαος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 521.450,52 €
Διάρκεια Έργου 40 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/12/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Βερναρδάκης Νικόλαος Επιστημονική Υπεύθυνη 0