Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΔιεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)... Πρόγραμμα

Τμήμα Φιλοσοφίας


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πατέλλη Ιόλη
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 360.127,61 €
Διάρκεια Έργου 36 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Πατέλλη Ιόλη Καθηγήτρια 0