Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΔιεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)... Πρόγραμμα

Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γκούμας Παναγιώτης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 190.715,92 €
Διάρκεια Έργου 5 μήνες
Έναρξη Έργου 31/08/2004
Λήξη Έργου 31/12/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Γκούμας Παναγιώτης Καθηγητής 0