Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΔιεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)... Πρόγραμμα

Προμήθεια Λογισμικού


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γκούμας Παναγιώτης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 58.655,22 €
Διάρκεια Έργου 18 μήνες
Έναρξη Έργου 23/07/2003
Λήξη Έργου 31/12/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Γκούμας Παναγιώτης Καθηγητής 0