Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΔιεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)... Πρόγραμμα

Αμοιβές Συμβασιούχων Διδασκόντων ΠΔ 407/80


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γκούμας Παναγιώτης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 3.486.199,30 €
Διάρκεια Έργου 36 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Γκούμας Παναγιώτης Καθηγητής 0