Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΔιεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Παν.Πατρών(2002-2004)... Πρόγραμμα

Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη (9/2004 - 12/2004)


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γκούμας Παναγιώτης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 190.332,28 €
Διάρκεια Έργου 4 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2004
Λήξη Έργου 31/12/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Γκούμας Παναγιώτης Καθηγητής 0