Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Υπολογιστικά Δύσκολα Προβλήματα και Εφαρμογές – Προσέγγιση μέσω Σύγχρονων Τεχνικών.


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Μηχανικών H\Y και Πληροφορικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Κυρούσης Ελ.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Καπόρης Αλέξιος
Προϋπολογισμός 67.579,95 €
Διάρκεια Έργου 34 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2006Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Γεωργιάδης Γ. Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θ. Πληροφορική 11
Γραμματικόπουλος Ι. Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θ. Πληροφορική 12
Καββαδίας Δ. Επίκουρος Καθηγητής Μαθηματικά 34
Καπόρης Αλέξιος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Θ. Πληροφορική 34
Κυρούσης Ελ. Καθηγητής Θ. Πληροφορική 34
Λάλας E. Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θ. Πληροφορική 12
Μακρή Εφ. Επίκουρη Καθηγήτρια Θ. Πληροφορική 34
Πολιτοπούλου Ε. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Θ. Πληροφορική 24
Σπυράκης Παύλος Καθηγητής Θ. Πληροφορική 24
Σταματίου Ι. Επίκουρος Καθηγητής 34
Σταυρόπουλος Η. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Θ. Πληροφορική 6
Στρατιώτης Θ. Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θ. Πληροφορική 0
Σωτηρόπουλος Δ. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Μαθηματικά 24