Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΥποστήριξη επιχειρηματικότητας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πεχλιβανίδης Παντελής
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 8.907,15 €
Διάρκεια Έργου 24 μήνες
Έναρξη Έργου 01/01/2006
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Πεχλιβανίδης Παντελής Επιστημονική Υπεύθυνη 0