Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΑνάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών... Πρόγραμμα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ )


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βερναρδάκης Νικόλαος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 222.773,09 €
Διάρκεια Έργου 31 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2002
Λήξη Έργου 31/03/2005Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Βερναρδάκης Νικόλαος Επιστημονική Υπεύθυνη 0