Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΑνάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών... Πρόγραμμα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βερναρδάκης Νικόλαος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 13.412,50 €
Διάρκεια Έργου 12 μήνες
Έναρξη Έργου 27/01/2004
Λήξη Έργου 14/12/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Βερναρδάκης Νικόλαος Επιστημονική Υπεύθυνη 0