Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΑνάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών... Πρόγραμμα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βερναρδάκης Νικόλαος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 2.635,16 €
Διάρκεια Έργου 24 μήνες
Έναρξη Έργου 01/01/2003
Λήξη Έργου 31/12/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Βερναρδάκης Νικόλαος Επιστημονική Υπεύθυνη 0