Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μπέσκος Δ. Ε
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Προϋπολογισμός 67.090,05 €
Διάρκεια Έργου 22 μήνες
Έναρξη Έργου 01/11/2004
Λήξη Έργου 31/08/2006Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 22
Μπέσκος Δ. Ε Καθηγητής ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 22
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 22