Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 142.119,20 €
Διάρκεια Έργου 36 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΔΕΠ 0