Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Διερεύνηση του ρόλου της πλειοτροπίνης στη θεραπεία του πλειομορφικού γλοιοβλαστώματος


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Φαρμακευτικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παπαδημητρίου Ευαγγελία
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κωστούρου Βασιλική
Προϋπολογισμός 49.948,97 €
Διάρκεια Έργου 36 μήνες
Έναρξη Έργου 01/01/2005
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Courty Jose Ερευνήτρια 36
Γιαννοπούλου Ευσταθία Μοριακή Φαρμακολογία 36
Δρόσου Γεωργία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 7
Θεοδωρακοπούλου Όλγα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 7
Κατσώρης Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογία 36
Κουτσιούμπα Μαρίνα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 11
Κωστούρου Βασιλική Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 36
Λαμπροπούλου Ευγενία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 24
Λάμπρου Μαργαρίτα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 10
Μικέλης Κωνσταντίνος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Μοριακή Φαρμακολογία 12
Παπαδημητρίου Ευαγγελία Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 36
Παρθύμου Αναστασία Μοριακή Φαρμακολογία 36
Ποιμενίδη Ευαγγελία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 23