Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μαρμάρας Β.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 133.274,52 €
Διάρκεια Έργου 28 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2003Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Μαρμάρας Β. Καθηγητής 0