Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Φωτεινός Δημήτριος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 124.062,87 €
Διάρκεια Έργου 36 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Φωτεινός Δημήτριος Καθηγητής 0