Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μανιάτης Γεώργιος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 114.333,84 €
Διάρκεια Έργου 28 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/12/2003Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Μανιάτης Γεώργιος Καθηγητής 0