Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παλληκαράκης Νικόλαος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 47.244,33 €
Διάρκεια Έργου 28 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/12/2003Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Παλληκαράκης Νικόλαος Καθηγητής 0