Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τσουμπελής Δημήτριος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 90.987,93 €
Διάρκεια Έργου 24 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2003Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Τσουμπελής Δημήτριος Καθηγητής 0