Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΑΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γιόβα - λουκά Διδώ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 31.766,56 €
Διάρκεια Έργου 28 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2003Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Γιόβα - λουκά Διδώ Επιστημονική Υπεύθυνη 0