Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Κοντομηνάς Μιχαήλ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 54.340,66 €
Διάρκεια Έργου 24 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2003Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Κοντομηνάς Μιχαήλ Επιστημονική Υπεύθυνη 0