Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναστασόπουλος Βασίλης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 25.300,70 €
Διάρκεια Έργου 36 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2001
Λήξη Έργου 31/08/2004Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Αναστασόπουλος Βασίλης Καθηγητής 0