Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΟΥΑΝΥΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Φαρμακευτικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παπαπετρόπουλος Ανδρέας
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Γαρμπής Σπύρος
Προϋπολογισμός 47.295,26 €
Διάρκεια Έργου 42 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/08/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Catravas John D. Καθηγητής Vascular Biology Center 10
Karas Καθηγητής Department of Pharmacy 10
Makrides Καθηγητής Department of Chemistry 10
Muller-Estler Werner Καθηγητής Department of Biochemistry, 10
Sessa W. C. Καθηγητής 10
Γαρμπής Σπύρος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ενόργανη Ανάλυση 12
Μπαζώτη Φωτεινή Ενόργανη Φαρμακευτική Ανάλυση 10
Παπαπετρόπουλος Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακή Φαρμακολογία 42
Πυριόχου Αναστασία Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Μοριακή Φαρμακολογία 16
Τσαρμπόπουλος Αντώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Ενόργανη Φαρμακευτική Ανάλυση 42