Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Μεταγωγή μηνυμάτων στα αποπτωτικά και στα κυτταροφαγικά αιμοκύτταρα της μύγας της Μεσογείου, κατά την ανάπτυξη.


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Βιολογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μαρμάρας Β.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 53.981,27 €
Διάρκεια Έργου 41 μήνες
Έναρξη Έργου 01/04/2004
Λήξη Έργου 31/08/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Λαμπροπουλου Μ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κυτταρική Βιολογία 45
Μαρμάρας Β. Καθηγητής Κυτταρική Βιολογία 45
Μαυρούλη Μ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κυτταρική Βιολογία 12
Ντάλλας Κ. Μεταπτυχιακός Φοιτητής Κυτταρική Βιολογία 12
Σίδερη Μ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Κυτταρική Βιολογία 12
Τσάκας Σ. Dr Κυτταρική Βιολογία 45
Φερτάκης Β. Μεταπτυχιακός Φοιτητής Κυτταρική Βιολογία 12
Χρυσάνθης Γ. Επίκουρος Καθηγητής Κυτταρική Βιολογία 45