Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Μελέτη δημιουργίας ακτινοβολίας στην περιοχή EUV (Extreme Ultraviolet)


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Φυσικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ευθυμιόπουλος Θ.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Μερλέμης Ν.
Προϋπολογισμός 55.977,24 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Ευθυμιόπουλος Θ. Καθηγητής Ε.Υ. 30
Ζευγώλης Δ. Καθηγητής Σχεδιασμός πειραμάτων 30
Καθαράκης Μ. Πειραματικές μετρήσεις 10
Κουδουμάς Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής 10
Κουρής Σ. Αναπληρωτής Καθηγητής Σχεδιασμός πειραμάτων 30
Λύρας Α. Αναπληρωτής Καθηγητής 30
Μερλέμης Ν. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ερευνητής–σχεδιασμός πειραμάτων–εκτέλεση μετρήσεων- επεξεργασία-συγγραφή δημοσιεύσεων 30
Πεντάρης Δ. Υποψήφιος Διδάκτορας Εκτέλεση πειραμάτων 30
Ρέππα Ε. Υποψήφια Διδάκτορας Εκτέλεση πειραμάτων 30
Χατξηκυριάκος Γ. Υποψήφιος Διδάκτορας Εκτέλεση πειραμάτων 10
Χριστουλάκης Σ. Τεχνικός έρευνας 5