Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Μελέτη της δυναμικής των διεγερμένων καταστάσεων φωτονικών πολυμερών μέσω φασματοσκοπίας φθορισμού χρονικής ανάλυσης στην περιοχή των femtoseconds


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Φυσικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Περσεφόνης Πέτρος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Φακής Μιχάλης
Προϋπολογισμός 48.694,29 €
Διάρκεια Έργου 32 μήνες
Έναρξη Έργου 01/05/2005
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Cimrova Vera Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic 4
Ανεστόπουλος Δημήτρης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Lasers-Εφαρμογές 8
Γιαννέτας Βασίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Lasers-Εφαρμογές 16
Καραστατίρης Παναγιώτης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Οργανική Σύνθεση 16
Μικρογιαννίδης Ιωάννης Καθηγητής Οργανική Σύνθεση 16
Περσεφόνης Πέτρος Καθηγητής Lasers-Εφαρμογές 16
Πίκιος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικοχημεία 16
Πολύζος Ιωάννης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Lasers-Εφαρμογές 8
Σπιλιόπουλος Ιωακείμ Οργανική Σύνθεση 16
Φακής Μιχάλης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Lasers-Εφαρμογές 16
Φυτίλης Ιωάννης Υποψήφιος Διδάκτορας Lasers-Εφαρμογές 16