Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Σχεδίαση μη γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Φυσικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Χαριτάντης Ιωάννης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Σουλιώτης Γεώργιος
Προϋπολογισμός 78.946,48 €
Διάρκεια Έργου 30 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/08/2006Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Γιαννακόπουλος Κων/νος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ηλεκτρονική 16
Δεληγιάννης Θεόδωρος Καθηγητής Ηλεκτρονική 30
Ευσταθίου Κων/νος Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρονική 30
Σουλιώτης Γεώργιος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ηλεκτρονική 18
Φραγκούλης Νικόλαος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ηλεκτρονική 18
Χαριτάντης Ιωάννης Καθηγητής Ηλεκτρονική 30