Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρακτική Ασκηση Φοιτητών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναγνωστίδης Σταύρος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 24.869,46 €
Διάρκεια Έργου 12 μήνες
Έναρξη Έργου 01/09/2000
Λήξη Έργου 31/08/2001Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Αναγνωστίδης Σταύρος Επιστημονική Υπεύθυνη 0