Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρακτική Ασκηση Φοιτητών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 66.289,63 €
Διάρκεια Έργου 17 μήνες
Έναρξη Έργου 01/04/2000
Λήξη Έργου 31/08/2001Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής 0