Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρακτική Ασκηση Φοιτητών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΣΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 71.099,61 €
Διάρκεια Έργου 17 μήνες
Έναρξη Έργου 01/04/2000
Λήξη Έργου 31/08/2001Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΣΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιστημονική Υπεύθυνη 0