Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠρακτική Ασκηση Φοιτητών Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών... Πρόγραμμα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 86.822,83 €
Διάρκεια Έργου 17 μήνες
Έναρξη Έργου 01/04/2000
Λήξη Έργου 31/08/2001Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής 0