Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Χημείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μπόκιας Γεώργιος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Προϋπολογισμός 49.481,16 €
Διάρκεια Έργου 44 μήνες
Έναρξη Έργου 01/05/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Hof Martin Ερευνήτρια J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry 0
Hourdet Dominique Καθηγητής 0
Stamm Manfred Καθηγητής Institut fur Polymerforschung Dresden e.V 0
Αγγελόπουλος Σωτήριος Νέα Ερευνήτρια ΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 0
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νέα Ερευνήτρια ΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 0
ΔΑΛΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 0
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Νέα Ερευνήτρια ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 0
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 0
Μπόκιας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΟΚΡΙΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 0
ΠΑΓΩΝΗΣ-ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νέα Ερευνήτρια ΑΠΟΚΡΙΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 0
ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ερευνήτρια ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 0
Τσιτσιλίανης Κων/νος Επιστημονική Υπεύθυνη ΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 0
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 0