Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΓραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών - β' φάση... Πρόγραμμα

ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2005-2008


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 14.174,30 €
Διάρκεια Έργου 42 μήνες
Έναρξη Έργου 20/01/2005
Λήξη Έργου 30/06/2008Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής 0