Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Περιβάλλον)... Πρόγραμμα

Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Έργου


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 10.514,30 €
Διάρκεια Έργου 64 μήνες
Έναρξη Έργου 08/11/2002
Λήξη Έργου 07/02/2008Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Καθηγήτρια 0