Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Περιβάλλον)... Πρόγραμμα

Μελέτη νέων φωτοενεργών υλικών με περιβαλλοντικές εφαρμογές


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Λιανός Παναγιώτης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 35.342,51 €
Διάρκεια Έργου 55 μήνες
Έναρξη Έργου 08/11/2002
Λήξη Έργου 09/05/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Λιανός Παναγιώτης Καθηγητής 0