Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Περιβάλλον)... Πρόγραμμα

Το "παράδοξο της ενέργειας" στην Ελληνική Βιομηχανία: Έκταση, Υιοθέτηση Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αντιρρύπανσης και επιδράσεις στην Απόδοση, Αποτελεσματικότητα και Παραγωγικότητα


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 31.438,63 €
Διάρκεια Έργου 62 μήνες
Έναρξη Έργου 08/11/2002
Λήξη Έργου 04/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής 0