Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (Περιβάλλον)... Πρόγραμμα

Στερεά απορρίμματα γεωργικών προϊόντων και γεωργικών βιομηχανιών σαν υποστρώματα ακινητοποίησης κυττάρων για ζύμες αρτοποιίας


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Τμήμα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Κουτίνας Αθανάσιος Α.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 34.230,94 €
Διάρκεια Έργου 33 μήνες
Έναρξη Έργου 08/11/2002
Λήξη Έργου 05/07/2005Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Κουτίνας Αθανάσιος Α. Καθηγητής 0