Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Νέα κατεύθυνση στην ανοσοθεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας με χρησιμοποίηση γραμμικών και κυκλικών αναλόγων των επιτόπων 83-99 της MBP 139-151 της PLP και 35-55 της MOG συζευγμένων με μαννάνη


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Χημείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ματσούκας Ιωάννης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Χατζαντώνη Κοκώνα
Προϋπολογισμός 47.999,99 €
Διάρκεια Έργου 30 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/08/2006Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Apostolopoulou V. Καθηγήτρια Austin Research Istitude, Immunology and Vaccine Laboratory, Australia 36
Kalbacher H. Καθηγητής 36
Papini A.M. Καθηγήτρια Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff” Italy 36
Wraith Pr. D. Καθηγητής Dept. of Biochemistry, Germany 36
Γεροθανάσης Ιωάννης Καθηγητής Τμήμα Χημείας Εργ. Προσομοίωσης 36
Ματσούκας Ιωάννης Καθηγητής Τμήμα Χημείας 36
Μουζάκη Αθανασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής Εργ. Αιματολογίας 36
Ορολογάς Καθηγητής 36
Χατζαντώνη Κοκώνα 0