Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Παραγωγή αερίου σύνθεσης από την ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου με καταλύτες στηριγμένους σε μεικτά υποστρώματα τα οποία περιέχουν δημήτρια.


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Χημείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ματραλής Χαράλαμπος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 39.059,79 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Καμπόλης Αναστάσιος Υποψήφιος Διδάκτορας 26
Κόλλια Μαρία Υποψήφια Διδάκτορας 46
Ματραλής Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής 46
Παναγοπούλου Αικατερίνη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 15
Παπαδοπούλου Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια 46