Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολυμερικών μεμβρανών για εφαρμογή τους σε κελιά καυσίμου (PEMFC) χαμηλής και ενδιάμεσης Θερμοκρασίας


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Χημείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καλλίτσης Ι.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ντεϊμεντέ Χ.
Προϋπολογισμός 83.494,27 €
Διάρκεια Έργου 25 μήνες
Έναρξη Έργου 01/06/2004
Λήξη Έργου 30/06/2006Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Δαλέτου Μ. Πολυμερή 16
Καλλίτσης Ι. Καθηγητής Πολυμερή 0
Κουλούρη Ε. Πολυμερή 6
Λάμπου Μ. Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας 0
Νεοφυτίδης Σ. Ερευνήτρια Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας 0
Ντεϊμεντέ Χ. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πολυμερή 21
Παπαϊωάννου Δ. Καθηγητής Οργανική Σύνθεση 0
Πευκιανάκης Λ. Ερευνήτρια Πολυμερή 0
Τριανταφυλλόπουλος N. Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας 0